Üretim/Yönetim Alanları Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sekamsan Kağıtçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İşletmemize giriş-çıkış kontrol noktalarında, hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam ….. adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi İdari Hizmetler birimi tarafından denetlenmekte ve kayıtlar 5 yıl süre ile saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sekamsan Kağıtçılık San.Tic. Ltd. Şti.’nin Sakarya Mh. 1. Sezen Sk. No: 15/A Osmangazi BURSA adresine yazılı olarak veya sekamsan@sekamsan.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.